forbot
Pini Polonia Sp. z o.o.
+38 (2) 435-79-50
  • Pini Polonia Sp. z o.o.
  • Các chi tiết

Our contacts

Địa chỉ

Ukraina,  Kiev,  99300,  99-300 Kutno ul. Wschodnia 21

Thủ trưởng

http://friofiort.cl

Điện thoại của doanh nghiệp

Ban Giám đốc
+380
Khi đặt hàng, xin bạn vui lòng cho người quản lý biết rằng các thông tin bạn lấy được từ allbiz. Chúng tôi rất cảm ơn bạn đã mua sắm qua allbiz!
Phòng Kinh doanh
+380
Khi đặt hàng, xin bạn vui lòng cho người quản lý biết rằng các thông tin bạn lấy được từ allbiz. Chúng tôi rất cảm ơn bạn đã mua sắm qua allbiz!

Internet

Chi nhánh
Pini Polonia Sp. z o.o.
Ba Lan, Lodz,  Kutno
Địa chỉ:  99-300, ul. Wschodnia 21
đthoại: +48(24) 357950

Mô tả

Trang web chính thức của công ty Pini Polonia Sp. z o.o. Kiev (Ukraina). Tại đây bạn có thể đặt hàng toàn bộ các hàng hóa và dịch vụ hoặc tìm kiếm thông tin liên lạc.